Vesterzone

DISCUS A/S

DISCUS A/S er et rådgivningsfirma, der beskæftiger sig med de menneskelige ressourcer på arbejdsmarkedet. 
Vi løser opgaver for offentlige og private virksomheder og virksomhedsnetværk; for jobcentre, kommuner, regioner og beskæftigelsesråd; for ministerier og styrelser samt for fagbevægelsen og andre organisationer.

Til nogle af vores udviklingsprojekter har vi valgt at bruge webportaler, fordi de giver projektdeltagere og interessenter et fælles samlingssted og forum, hvor man samtidigt kan
dække meget forskellige behov for forskellige typer af deltagere og interessenter, og fordi de letter projektopgaver som f.eks information, vidensdeling, registrering, rapportering, dataindsamling vha. spørgeskemaer, statistik og projektstyring.

Vi har behov for en leverandør, som kan løfte opgaverne, som kan forstå vores forretning og vores projekter og engagerer sig, som leverer et effektivt og fleksibelt samarbejde og en god service, og som leverer gode produkter, som kan hvad de skal, er lette at bruge, ser godt ud, og som brugerne er glade for at bruge. Vesterzone har leveret, hvad vi har brug for.

Direktør Anne-Birte Kylling, DISCUS A/S